Porselen Dişler (Kaplamalar)

Porselen Dişler Nedir ?
Dişler üzerinde yaptığımız restorasyonlarda amacımız hastanın  kaybetmiş olduğu fonksiyonun, estetiğin ve diş kaynaklı konuşma bozukluklarının iyileştirilmesidir.

Yapılan protezlerle sadece hastaların beslenme ve sağlık açısından değil, bununla birlikte sosyal hayatta eksik ya da harap olmuş dişlerle yaşamak zorunda kalan bireylerin kendine güvenlerinin kazandırılmasıyla, psikolojilerininde düzeltilmesi amaçlanmaktadır.

Vücudumuzdaki diğer organlar gibi dişlerimizde geçen zamanın getirdiği sıkıntılardan etkilenmektedir. Yaşlanmayla beraber dişlerde kırık, çatlak renk değiştirmeler, parafonksiyonel bozuklukluklara bağlı olarak aşınmalar ve diş eti hastalıklarından dolayı farklı derecelerde tahribata uğramaktadır. Aynı zamanda kaza ve çürüklerde,  dişlerde madde kaybına yol açmaktadır. Bu gibi durumlarda dişlerin tedavisinde kayıp dokuları yerine koymak için yaptığımız restorasyonlara kron diyoruz.

Vener restorasyonları için porselen materyalini kullanmaktayız. Porselenler, seramik tozlarının yüksek ısılarda pişirilmesi ile elde edilen restorasyonlardır. Pişirme işlemi seramiğe hem renk hem de yapı olarak dişin dış kısmını oluşturan mineye benzer özellik kazanmasını sağlamaktadır. Porselen venerler renk ve formlarını uzun seneler stabil şekilde koruyabilirler.

Kron restorasyonları hangi durumlarda yapılır?
Çürük, travma veya herhangi bir sebeple aşırı madde kaybına uğramış dişlerde
Renk problemi olan dişlerde
Şekil bozukluğu olan dişlerde
Dişler arasında oluşan aralıkların kapatılmasında
Geniş dolguların varlığında
Diş eti operasyonu sonrasında oluşan aralıkların kapatılmasında

Köprü restorasyonları hangi durumda yapılır?
Herhangi bir sebeple diş kaybının meydana geldiği durumlarda komşu dişlerden  destek alınarak yapılan restorasyonlara köprü protezleri denir.

Kron ve köprü restorasyonları nasıl yapılır?
Bu tür restorasyonlarımızda öncelikle destek olacak dişlerde belirli miktarda preparasyonlar yapmamız gerekmektedir. Bu işlemin miktarını ise  kullanılacak olan restoratif materyal belirlemektedir. Metal desteksiz seramik uygulamalarında alt yapı olarak porselen kullanılması destek dişlerden daha az preparasyon yapılmasına olanak vermektedir
Preparasyon sonrasında hasta klinikten ayrılmadan normal yaşamını rahatlıkla devam ettirebilmesi için geçici restorasyonları yapılır
Hastanın istekleride göz önünde bulundurularak en uygun diş rengi seçilir.
Alınan ölçüler üzerinde seramik restorasyonumuz hazırlanır ve provalar yapılır
Hem hasta hem de hekim tarafından estetik ve fonksiyon açısından değerlendirilen restorasyonlar özel simanlar ile dişe yapıştırılır.